Teknik Destek Programı - 2016

Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamak amacıyla 2016 Yılı Teknik Destek programı uygulama aşamasına geçilmiştir. Program detayları aşağıda yer almaktadır.
 
Başvuru Dönemleri KAYS Girişi ve Matbu Evrak Teslimi İçin
 Son Başvuru Tarihi
KAYS Girişi ve Matbu Evrak Teslimi İçin
 Son Başvuru Saati
Mart-Nisan Dönemi 29.04.20016 Cuma 17:00
Mayıs-Haziran Dönemi 30.06.2016 Perşembe 17:00
Temmuz-Ağustos Dönemi 31.08.2016 Çarşamba 17:00
Eylül-Ekim Dönemi 31.10.2016 Pazartesi 17:00
Kasım-Aralık Dönemi 30.12.2016 Cuma 17:00

Program Bütçesi ve Destek Miktarları:
Program bütçesi:        100.000,00 ₺
Azami Destek Tutarı:   15.000,00 ₺

Programın Amaç ve Öncelikleri:
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.

Bu kapsamda teknik destek konuları;
  • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2014-2023 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.