Program Arşivi

MALİ DESTEK PROGRAMLARI (MDP)

 ·        2015 Yılı Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı

·        2014 Kentsel ve Çevresel Altyapının Geliştirilmesi (KÇA)

·        2014 Sektörel Gelişme (SG)

·        2014 Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı (TKSA)

·        2014 Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı (SUKEK)

·        2013 Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi (RSG)

·        2013 Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı (TKSA)

·        2013 Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı (SUKEK)

·        2011 Sektörel Gelişme (SG)

·        2011 Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi (KYİ)

·        2011 Müşterek Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi (MSTA)

·        2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

·        2010 Küçük Ölçekli Altyapı (KOA)

 

FAALİYET DESTEK PROGRAMLARI (DFD)

·        2015 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2014 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2013 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2012 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2011 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2010 Doğrudan Faaliyet Desteği

 

TEKNİK DESTEKLER (TD)

·        2014 Teknik Destek

·        2013 Teknik Destek

·        2012 Teknik Destek

·        2011 Teknik Destek