GAP Organik Tarım Desteği-2016


Ajansımızın, GAP BKİ işbirliği ile 4,5 Milyon TL’lik programlara başvurular başladı. Dicle Kalkınma Ajansı 2016 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altında toplamda 4.500.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor. 

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 1.500.000 TL hibe desteği verilecektir.

Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Program Bütçesi: 1.500.000 TL

Destek Miktarı

 • Asgari 50.000 TL
 • Azami 400.000 TL

 

Destek Oranı

Kar amacı güden kuruluşlar için:

 • Asgari % 10
 • Azami % 50

 

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için:

 • Asgari % 10
 • Azami % 75

 

Kimler Başvurabilir?

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar:

  • Belediyeler
  • İl Özel İdareleri
  • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
  • Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
  • Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
  • Kamu Kurumları-Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
  • Üniversiteler (Sadece Rektörlük)
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, İhracatçı Birlikleri dâhil Birlikler)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik,Vakıf, Federasyon)

Kar amacı güden kuruluşlar:

   • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
   • Kar Amacı Güden Birlikler (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)
   • Kar Amacı Güden Kooperatifler


  Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2016, Saat: 17:00

  Başvurular 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

  Program ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.dika.org.tr internet sitesinden takip edilebilir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.