Doğrudan Faaliyet Desteği - 2016


Ajansımız 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için ilana çıkmış bulunmaktadır.  Program ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ön Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi:      
Asıl Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi:     


Program bütçesi ’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari Tutar:   
Azami Tutar:   

 Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlamaktır.

  • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
  • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
  • Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
  • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
  • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.

Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında, Dicle Kalkınma Ajansı’ndan talep edilecek destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i veya en fazla % 100’ü olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve destekleyici belgeleri Ajans internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanacaktır ve program yıl boyunca açık kalacaktır. Başvuru sahipleri son başvuru tarihinden önce istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir. Proje başvuruları; matbu formların teslim alınmasını müteakip en fazla 7 gün içerisinde değerlendirilecek ve Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu toplantısına 7 günden az süre kalan tekliflere ilişkin kararlar bir sonraki ayın Yönetim Kurulu toplantısında alınabilecektir.

Programa ilişkin detaylı bilgilere erişebileceğiniz Başvuru Rehberi ve Destekleyici Belgeleri aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.